RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Metlika


Občina: METLIKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2016)
Datum sprejema: 10.11.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.12.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Metlika 18.02.2017
Občina: METLIKA
 Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2017 11.02.2017
Občina: METLIKA
 Koncesijski akt za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Metika« 18.02.2017
Občina: METLIKA
 Koncesijski akt za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Metlika 18.02.2017
Občina: METLIKA
 Pravilnik o plačah, nagradah ter povračilih stroškov in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Metlika 04.03.2017
Občina: METLIKA
 Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Metlika 04.03.2017
Občina: METLIKA
 Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2016 08.04.2017
Občina: METLIKA
 Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Metlika 22.04.2017
Občina: METLIKA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje »Podzemelj – sever« 06.05.2017
Občina: METLIKA
 Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika 01.08.2017
Občina: METLIKA
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o prazniku Občine Metlika
Občina: METLIKA
Datum objave: 29.10.1999
Datum sprejema: 1999-10-07 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

30.10.1999
 Statut Občine Metlika
Občina: METLIKA
Datum objave: 20.02.2009
Datum sprejema: 6.2.2009
Organ sprejema: Občinski svet

07.03.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si