RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument


Občina: SLOVENJ GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/2017)
Datum sprejema: 21.12.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.01.2017 Datum konca veljavnosti: 09.12.2017
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Vzgoja, izobraževanje in šport: Šport in rekreacija

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 09.12.2017
Občina: SLOVENJ GRADEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o športu - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Slovenj Gradec- dokument - Občinska podlaga
Občina: SLOVENJ GRADEC

08.05.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument
Občina: SLOVENJ GRADEC
Datum objave:
Datum sprejema: 28.12.2010
Organ sprejema: Občinski svet

01.01.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si