RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument


Občina: CERKNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/2017)
Datum sprejema: 15.12.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 13.01.2017
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Cerknica - dokument 04.08.2010
Občina: CERKNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica - dokument 31.10.2015
Občina: CERKNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica - dokument 17.12.2016
Občina: CERKNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Cerknica- dokument - Občinska podlaga
Občina: CERKNICA

04.08.2010

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CC – 2 - dokument 04.08.2018
Občina: CERKNICA
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2018 - dokument 14.07.2018
Občina: CERKNICA
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 07.07.2018
Občina: CERKNICA
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (GJI) - dokument 07.07.2018
Občina: CERKNICA
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica - dokument 07.07.2018
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica - dokument 07.07.2018
Občina: CERKNICA
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 6 (krajše: SD OPN – št. 6) - dokument 26.05.2018
Občina: CERKNICA
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 5 (krajše: SD OPN – št. 5) - dokument 25.05.2018
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru - dokument 14.04.2018
Občina: CERKNICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitvi javnega dobra - dokument 13.04.2018
Občina: CERKNICA
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si