RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Turnišče - dokument


Občina: TURNIŠČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (6/2017)
Datum sprejema: 26.01.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.02.2017
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče - dokument 21.07.2018
Občina: TURNIŠČE
 Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Turnišče - dokument 21.07.2018
Občina: TURNIŠČE
 Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti - dokument 21.07.2018
Občina: TURNIŠČE
 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče - dokument 12.05.2018
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2018 - dokument 10.01.2018
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2017 - dokument 29.12.2017
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče - dokument 29.12.2017
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Turnišče - dokument 09.12.2017
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče - dokument 09.12.2017
Občina: TURNIŠČE
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Turnišče - dokument 08.07.2017
Občina: TURNIŠČE
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Turnišče - dokument
Občina: TURNIŠČE
Datum objave: 12.10.2007
Datum sprejema: 27.09.2007
Organ sprejema: Občinski svet

27.10.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si