RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec - dokument


Občina: TABOR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (11/2017)
Datum sprejema: 20.02.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.03.2017
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Zdravstvo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zdravstveni dejavnosti - Državna podlaga

 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Statut Občine Tabor- dokument - Občinska podlaga
Občina: TABOR

08.12.2006
 Statut Občine Vransko- dokument - Občinska podlaga
Občina: VRANSKO

20.03.2010
 Statut Občine Braslovče- dokument - Občinska podlaga
Občina: BRASLOVČE

29.09.2012
 Statut Občine Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

20.04.2013
 Statut Občine Prebold- dokument - Občinska podlaga
Občina: PREBOLD

06.07.2013
 Statut Občine Polzela- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

09.07.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec - dokument
Občina: TABOR
Datum objave:
Datum sprejema: 23.06.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

18.07.1992

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si