RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Soglasje k določitvi cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2017 v Občini Beltinci - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (15/2017)
Datum sprejema: 16.03.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum konca uporabe: 01.03.2018
Datum začetka veljavnosti: 01.03.2017 Datum konca veljavnosti: 01.03.2018
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Navezuje na

Naziv Velja od
 Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2018 v Občini Beltinci - dokument 01.03.2018
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci- dokument - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

07.11.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si