RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj - dokument (popr. 28.04.2017)


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (22/2017)
Datum sprejema: 19.04.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.05.2017
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o pravilih cestnega prometa - Državna podlaga

 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Kranj- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

30.11.2016

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin - dokument 25.05.2019
Občina: KRANJ
 Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin - dokument 25.05.2019
Občina: KRANJ
 Pravilnik o obliki, zamenjavi, vsebini ter stroških izdelave dovolilnic, dovoljenj in tehničnih pripomočkov - dokument 22.07.2017
Občina: KRANJ
 Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin - dokument 10.06.2017
Občina: KRANJ
 Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin - dokument 10.06.2017
Občina: KRANJ
 Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce - dokument 10.06.2017
Občina: KRANJ
 Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce - dokument 10.06.2017
Občina: KRANJ
 Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil - dokument 10.06.2017
Občina: KRANJ

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave: 20.02.2009
Datum sprejema: 28.01.2009
Organ sprejema: Občinski svet

07.03.2009
 Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave:
Datum sprejema: 22.06.2011
Organ sprejema: Mestni svet

09.07.2011
 Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji vozil - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave:
Datum sprejema: 08.08.2011
Organ sprejema: Župan občine

27.08.2011
 Odredba o cenah za odstranitev vozil - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave:
Datum sprejema: 18.06.2014
Organ sprejema: Občinski svet

30.08.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si