RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona - dokument


Občina: VELIKA POLANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/2017)
Datum sprejema: 18.04.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.05.2017
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona - dokument 07.04.2018
Občina: VELIKA POLANA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona - dokument 17.12.2016
Občina: VELIKA POLANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Velika Polana- dokument - Občinska podlaga
Občina: VELIKA POLANA

23.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si