RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II. faza (uradno prečiščeno besedilo 1) - dokument (popr. 24.07.2017)


Občina: POLZELA
Publikacija: Polzelan - Uradne objave (5/2017)
Datum sprejema: 20.06.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 30.06.2017
Datum začetka veljavnosti: 30.06.2017
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA IV - dokument 11.05.2019
Občina: POLZELA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza - dokument 09.02.2000
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli II. faza - dokument 01.07.1999
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza - dokument 21.09.2002
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza - dokument 08.06.2005
Občina: POLZELA
 Odlok o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza - dokument 23.12.1994
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza - dokument 09.07.2013
Občina: POLZELA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela - dokument - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

08.10.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si