RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Akt o ustanovitvi zavoda Kabelsko komunikacijski sistem Komenda - Moste - Križ uradno prečiščeno besedilo 1 (UPB 1) - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradne objave Glasila Občine Komenda (6/2017)
Datum sprejema: 22.06.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 26.06.2017
Datum začetka veljavnosti: 26.06.2017
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ - dokument 27.12.2016
Občina: KOMENDA
 Akt o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ 13.09.2002
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

20.01.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si