RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (56/2017)
Datum sprejema: 28.09.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.10.2017
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - dokument 12.06.2021
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Ribnik Sb II - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 19.07.2004
Datum sprejema: 12.07.2004
Organ sprejema: Župan občine

19.07.2004
 Odlok o delni ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 31.07.2006
Datum sprejema: 13.07.2006
Organ sprejema: Občinski svet

08.08.2006
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ribnik SB II. - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 06.10.2008
Datum sprejema: 26.09.2008
Organ sprejema: Župan občine

07.10.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si