RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (59/2017)
Datum sprejema: 18.10.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.10.2017
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji 27.10.2010
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 12.10.2010
Datum sprejema: 23.9.2010
Organ sprejema: Občinski svet

27.10.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si