RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kozje - dokument


Občina: KOZJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (62/2017)
Datum sprejema: 19.10.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.11.2017
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli - dokument 05.06.2021
Občina: KOZJE
 Odlok o turistični taksi v Občini Kozje - dokument 28.07.2018
Občina: KOZJE
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kozje - dokument 28.07.2018
Občina: KOZJE
 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje - dokument 28.07.2018
Občina: KOZJE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2018 - dokument 14.07.2018
Občina: KOZJE
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2017 - dokument 14.04.2018
Občina: KOZJE
 Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi - dokument 14.04.2018
Občina: KOZJE
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Kozje - dokument 17.02.2018
Občina: KOZJE
 Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje - dokument 03.02.2018
Občina: KOZJE
 Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2018 - dokument 03.02.2018
Občina: KOZJE
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kozje - dokument
Občina: KOZJE
Datum objave:
Datum sprejema: 11.03.2010
Organ sprejema: Občinski svet

06.04.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si