RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ - dokument (popr. )


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (62/2017)
Datum sprejema: 20.10.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.12.2018
Datum začetka veljavnosti: 18.11.2017
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o pravilih cestnega prometa - Državna podlaga

 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si