RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Grosuplje - dokument


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (65/2017)
Datum sprejema: 18.10.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.12.2017
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje - dokument 16.04.2022
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o turističnih vodnikih na turističnem območju Občine Grosuplje - dokument 09.04.2022
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022 - dokument 02.04.2022
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje - dokument 02.04.2022
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1195/6, k.o. 1787 Mali vrh - dokument 02.04.2022
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2163/10, k.o. 1789 Ponova vas - dokument 02.04.2022
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2218/4 in 2218/5, obe k.o. 1794 Račna - dokument 02.04.2022
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2200/17, k.o. 1794 Račna - dokument 02.04.2022
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2200/22, k.o. 1794 Račna - dokument 02.04.2022
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za naravni rezervat - dokument 26.03.2022
Občina: GROSUPLJE
1  2  3  4  5  6 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Grosuplje - dokument
Občina: GROSUPLJE
Datum objave:
Datum sprejema: 23.12.2009
Organ sprejema: Občinski svet

23.01.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si