RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Rečica ob Savinji - dokument


Občina: REČICA OB SAVINJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2017)
Datum sprejema: 14.09.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.12.2017
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Rečica ob Savinji- dokument - Občinska podlaga
Občina: REČICA OB SAVINJI

04.06.2016
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Rečica ob Savinji- dokument - Občinska podlaga
Občina: REČICA OB SAVINJI

04.11.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si