RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - dokument


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (68/2017)
Datum sprejema: 23.11.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.12.2017
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Gospodarjenje z nepremičninami: Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Statut Občine Šentjur pri Celju- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

05.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si