RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica - dokument


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (70/2017)
Datum sprejema: 15.11.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2018
Datum začetka veljavnosti: 26.12.2017
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Ivančna Gorica- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.08.2011
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

30.07.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si