RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ilirska Bistrica - dokument


Občina: ILIRSKA BISTRICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (72/2017)
Datum sprejema: 21.11.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.12.2017
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Energetski zakon - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut občine Ilirska Bistrica - Občinska podlaga
Občina: ILIRSKA BISTRICA

14.10.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si