RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v Občini Ajdovščina - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (74/2017)
Datum sprejema: 14.12.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.01.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Državna podlaga

 Zakon o trgovini - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic - dokument 02.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi Cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic - dokument 17.11.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o potrditvi Cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic - dokument 01.07.2018
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in o urejanju javnih tržnic ter sejmišč v Občini Ajdovščina - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema: 30.06.2011
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si