RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Šalovci - dokument


Občina: ŠALOVCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2017)
Datum sprejema: 20.12.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.12.2017
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Gospodarjenje z nepremičninami: Urejanje prometa z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 - Državna podlaga

 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Statut Občine Šalovci- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠALOVCI

26.04.2006

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - dokument
Občina: ŠALOVCI
Datum objave: 01.06.2001
Datum sprejema: 02.03.2001
Organ sprejema: Občinski svet

02.06.2001

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si