RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (80/2017)
Datum sprejema: 19.12.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2018
Datum začetka veljavnosti: 30.12.2017 Datum konca veljavnosti: 16.03.2019
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Vzgoja, izobraževanje in šport: Predšolska vzgoja

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci - dokument 16.03.2019
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon za uravnoteženje javnih financ - Državna podlaga

 Zakon o vrtcih - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci- dokument - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

07.11.2009

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci - dokument
Občina: BELTINCI
Datum objave:
Datum sprejema: 22.12.2015
Organ sprejema: Občinski svet

29.12.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si