RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Odranci - dokument


Občina: ODRANCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (3/2002)
Datum sprejema: 2001-12-14 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.01.2002 Datum konca veljavnosti: 09.10.2007
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Odranci 29.03.2003
Občina: ODRANCI
 Odlok o prostorskem redu Občine Odranci 29.12.2007
Občina: ODRANCI
 Odlok o Prostorskem redu Občine Odranci 09.10.2007
Občina: ODRANCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga

 Statut Občine Odranci - Občinska podlaga
Občina: ODRANCI

04.04.2001

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s prostorsko ureditvenimi načrti
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s prostorsko ureditvenimi načrti
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s prostorsko ureditvenimi načrti
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s prostorsko ureditvenimi načrti
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema: 22.11.1999
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si