RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Štore - dokument


Občina: ŠTORE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (66/1999)
Datum sprejema: 30.06.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.08.1999 Datum konca veljavnosti: 21.01.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Štore - dokument 18.12.2010
Občina: ŠTORE
 Spremembe Statuta Občine Štore - dokument 20.12.2006
Občina: ŠTORE
 Spremembe statuta Občine Štore - dokument 18.12.2002
Občina: ŠTORE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Štore - dokument 21.12.2000
Občina: ŠTORE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Štore - dokument 21.12.2012
Občina: ŠTORE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2013 - dokument 11.06.2013
Občina: ŠTORE
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2012 - dokument 13.04.2013
Občina: ŠTORE
 Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2012 - dokument 22.12.2012
Občina: ŠTORE
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2011 - dokument 14.04.2012
Občina: ŠTORE
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Štore - dokument 21.01.2012
Občina: ŠTORE
 Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2012 - dokument 30.12.2011
Občina: ŠTORE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2011 - dokument 28.12.2011
Občina: ŠTORE
 Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč - dokument 06.12.2011
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d. o. o. - dokument 25.10.2011
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore - dokument 20.10.2011
Občina: ŠTORE
1  2  ... 21  22 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Štore - dokument
Občina: ŠTORE
Datum objave: 25.08.1995
Datum sprejema: 11.05.1995
Organ sprejema: Občinski svet

09.09.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si