RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Štore


Občina: ŠTORE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (66/1999)
Datum sprejema: 30.6.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.08.1999 Datum konca veljavnosti: 21.01.2012
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Štore 21.12.2000
Občina: ŠTORE
 Spremembe Statuta Občine Štore 20.12.2006
Občina: ŠTORE
 Spremembe Statuta Občine Štore 18.12.2010
Občina: ŠTORE
 Spremembe statuta Občine Štore 18.12.2002
Občina: ŠTORE
 Statut Občine Štore 21.12.2012
Občina: ŠTORE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom 17.02.2001
Občina: ŠTORE
 Odlok o proračunu Občine Štore za leto 1999 04.12.1999
Občina: ŠTORE
 Odlok o komunalnem prispevku v Občini Štore 18.12.1999
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore 18.12.1999
Občina: ŠTORE
 Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 03.12.1999
Občina: ŠTORE
 Odlok o občinskih cestah 01.01.2000
Občina: ŠTORE
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Štore in družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Štore 18.12.1999
Občina: ŠTORE
 Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena 18.12.1999
Občina: ŠTORE
 Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2000 14.01.2000
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore 28.01.2000
Občina: ŠTORE
1  2  ... 21  22 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Štore
Občina: ŠTORE
Datum objave: 25.08.1995
Datum sprejema: 11.5.1995
Organ sprejema: Občinski svet

09.09.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si