RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih cestah - dokument


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (28/2002)
Datum sprejema: 28.02.2002 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.04.2002 Datum konca veljavnosti: 21.07.2015
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 21.07.2015
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Statut Občine Litija- dokument - Občinska podlaga
Občina: LITIJA

15.12.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si