RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (5/2018)
Datum sprejema: 11.01.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 27.01.2018
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje 07.12.2019
Občina: DOBREPOLJE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2) 31.07.2020
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

10.10.2009

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje 17.03.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu 30.06.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 30.06.2019
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje 19.06.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja 19.10.2019
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2018 v Občini Dobrepolje 13.10.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Dobrepolje s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov v Občinski svet Občine Dobrepolje 29.11.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Dobrepolje s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev za župana Občine Dobrepolje 29.11.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o imenovanju Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana 29.11.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o potrditvi mandatov članicam in članom Občinskega sveta Občine Dobrepolje 29.11.2018
Občina: DOBREPOLJE
1  2  3  4 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrepolje 21.03.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje 08.04.2017
Občina: DOBREPOLJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si