RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (8/2018)
Datum sprejema: 01.02.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.02.2018
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument 25.12.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument 09.10.2019
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si