RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec - dokument


Občina: SLOVENJ GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (20/2018)
Datum sprejema: 22.03.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.03.2018
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2)- dokument - Občinska podlaga
Občina: SLOVENJ GRADEC

13.11.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Poslovnik OS MOSG-UPB-2)- dokument - Občinska podlaga
Občina: SLOVENJ GRADEC

13.11.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si