RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Odranci - dokument


Občina: ODRANCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (70/1999)
Datum sprejema: 1999-08-11 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.09.1999 Datum konca veljavnosti: 19.05.2007
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.2 Energetika

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 19.05.2007
Občina: ODRANCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Odranci - Občinska podlaga
Občina: ODRANCI

10.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si