RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 - dokument


Občina: KOPER
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/2018)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.04.2018
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnih financah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Koper- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOPER


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si