RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, ki se nanaša na območje Občine Odranci ter osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Odranci - dokument


Občina: ODRANCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (70/1999)
Datum sprejema: 1999-08-11 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.08.1999
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora - Državna podlaga

 Statut Občine Odranci - Občinska podlaga
Občina: ODRANCI

10.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si