RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode - dokument


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2018)
Datum sprejema: 18.04.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.05.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)- dokument - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

27.07.2013
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode- dokument - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

29.07.2015
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode- dokument - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

14.05.2016
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Medvode- dokument - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

13.05.2017
 Sklep o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode- dokument - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

08.07.2017

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode - dokument
Občina: MEDVODE
Datum objave:
Datum sprejema: 21.06.2017
Organ sprejema: Občinski svet

08.07.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si