RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rogatec - dokument


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2018)
Datum sprejema: 12.04.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.05.2018
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta - dokument 10.09.2022
Občina: ROGATEC
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec - dokument 10.09.2022
Občina: ROGATEC
 Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec - dokument 01.08.2022
Občina: ROGATEC
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 23.07.2022
Občina: ROGATEC
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022 - dokument 02.07.2022
Občina: ROGATEC
 Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec - dokument 25.05.2022
Občina: ROGATEC
 Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec - dokument 25.05.2022
Občina: ROGATEC
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogatec - dokument 21.05.2022
Občina: ROGATEC
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogatec - dokument 21.05.2022
Občina: ROGATEC
 Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec - dokument 14.05.2022
Občina: ROGATEC
1  2  3  4  5  6  7 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Rogatec – uradno prečiščeno besedilo (UPB1) - dokument
Občina: ROGATEC
Datum objave:
Datum sprejema: 01.09.2014
Organ sprejema: Občinski svet

12.07.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si