RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina - dokument


Občina: TIŠINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (32/2018)
Datum sprejema: 20.04.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.05.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Tišina- dokument - Občinska podlaga
Občina: TIŠINA

27.06.2015
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina- dokument - Občinska podlaga
Občina: TIŠINA

23.12.2017
 Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina- dokument - Občinska podlaga
Občina: TIŠINA

23.12.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si