RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti - dokument


Občina: SEŽANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/2018)
Datum sprejema: 31.05.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.06.2018
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Volitve

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti - dokument 26.03.2022
Občina: SEŽANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Sežana- dokument - Občinska podlaga
Občina: SEŽANA

21.11.2015

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti - dokument
Občina: SEŽANA
Datum objave: 04.09.1998
Datum sprejema: 25.08.1998
Organ sprejema: Občinski svet

05.09.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si