RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik - dokument


Občina: KAMNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/2018)
Datum sprejema: 06.06.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.07.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o geodetski dejavnosti - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

23.10.2007
 Statut Občine Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

25.07.2015

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik - dokument
Občina: KAMNIK
Datum objave:
Datum sprejema: 01.07.2009
Organ sprejema: Občinski svet

18.08.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si