RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« - dokument


Občina: KAMNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/2018)
Datum sprejema: 06.06.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.06.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

23.10.2007
 Statut Občine Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

25.07.2015

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "odvajanje odpadnih in padavinskih voda" - dokument
Občina: KAMNIK
Datum objave: 11.02.2000
Datum sprejema: 26.01.2000
Organ sprejema: Občinski svet

19.02.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si