RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. - dokument


Občina: BOVEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2018)
Datum sprejema: 21.06.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.06.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Javna podjetja
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Energetika

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Bovec- dokument - Občinska podlaga
Občina: BOVEC

26.07.2006
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec- dokument - Občinska podlaga
Občina: BOVEC

03.12.2008
 Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec- dokument - Občinska podlaga
Občina: BOVEC

29.07.2017
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.- dokument - Občinska podlaga
Občina: BOVEC

05.08.2017

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Akt o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. - dokument
Občina: BOVEC
Datum objave:
Datum sprejema: 08.08.2017
Organ sprejema: Občinski svet

12.08.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si