RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu - dokument


Občina: SLOVENSKA BISTRICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (48/2018)
Datum sprejema: 27.06.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.07.2018
Datum začetka veljavnosti: 14.07.2018
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Slovenska Bistrica- dokument - Občinska podlaga
Občina: SLOVENSKA BISTRICA

27.07.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si