RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (50/2018)
Datum sprejema: 05.07.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.08.2018
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

20.04.2013
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

31.07.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si