RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2018)
Datum sprejema: 27.09.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.11.2018
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema: 02.07.2009
Organ sprejema: Občinski svet

08.08.2009
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema: 30.11.2009
Organ sprejema: Občinski svet

23.01.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si