RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ČRENŠOVCI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Črenšovci - dokument 21.07.2010
Dopolnitve Statuta Občine Črenšovci - dokument 15.10.2016
 Statut Krajevne skupnosti Črenšovci - dokument 28.11.1997
 Statut Krajevne skupnosti Polana - dokument 05.07.1997
 Statut Krajevne skupnosti Bistrica - dokument 05.07.1997
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Črenšovci - dokument 12.03.2016
Dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črenšovci - dokument 16.07.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Črenšovci - dokument 04.08.2010
Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci - dokument 23.12.2017
Dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci - dokument 15.10.2016
 Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava - dokument 24.11.2009
 Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2017 - dokument 16.06.2018
 Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018 - dokument 08.03.2018
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2018 - dokument 28.07.2018
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za Občino Črenšovci - dokument 23.12.2017
1  2  ... 29  30 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si