RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠALOVCI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šalovci - dokument 26.04.2006
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šalovci - dokument 14.01.2011
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šalovci - dokument 21.03.2007
 Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota - dokument 08.09.2000
 Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Šalovci in Občino Hodoš ter delitvi premoženja prejšnje Občine Hodoš-Šalovci na dan 31. 12. 1998 - dokument 04.04.2000
 Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2018 - dokument 26.05.2018
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šalovci - dokument 11.05.2018
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2016 - dokument 29.12.2017
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Šalovci - dokument 29.12.2017
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šalovci - dokument 29.12.2017
1  2  ... 30  31 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si