RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠEMPETER-VRTOJBA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 10.02.2018
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 01.03.2018
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 10.02.2018
 Navodilo za predstavnike Občine Šempeter - Vrtojba v organih upravljanja - dokument 29.10.2013
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 29.09.2018
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 07.07.2018
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 07.07.2018
 Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 12.05.2018
1  2  ... 42  43 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si