RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠENTJERNEJ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šentjernej - dokument 03.02.2001
 Poslovnik Občinskega sveta občine Šentjernej - dokument 15.03.2001
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Šentjernej - dokument 28.03.2000
 Poslovnik o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - dokument 28.03.2000
 Koncesijski akt za podelitev koncesije gradnje kanalizacijskega omrežja in vzpostavitev druge potrebne komunalne infrastrukture v Občini Šentjernej ter za podelitev koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda - dokument
 Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center - dokument 15.07.2016
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva - dokument 14.11.2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva - dokument 03.03.2010
 Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto - dokument 08.12.2006
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto - dokument 13.09.2014
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. - dokument 28.12.2005
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o. - dokument 09.07.2005
1  2  ... 15  16 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si