RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠENTRUPERT


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šentrupert - dokument 13.03.2018
 Statut Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. - dokument 01.10.2012
 Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2018 - dokument 10.02.2018
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert - dokument 26.08.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Draga (DPŠ-29 LN) - dokument 17.05.2017
 Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2017 - dokument 29.12.2016
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Šentrupert - dokument 24.12.2016
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (ŠEN-16 IG in VRH-01 IG) - dokument 04.05.2016
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo stanovanjsko sosesko (ŠEN-64 SS) - dokument 04.05.2016
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert - dokument 01.03.2016
1  2  ... 23  24 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si