RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠENTRUPERT


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šentrupert - dokument 13.03.2018
 Statut Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. - dokument 01.10.2012
Spremembe Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. - dokument 29.04.2017
Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. - dokument 11.03.2017
Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. - dokument 05.11.2016
Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. - dokument 20.06.2014
Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. - dokument 29.03.2013
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentrupert - dokument 11.09.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentrupert - dokument 31.07.2010
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentrupert - dokument 31.03.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert - dokument 26.12.2009
 Akt o ustanovitvi družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. - dokument 14.03.2016
 Akt o ustanovitvi družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. - dokument 03.04.2013
 Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2018 - dokument 10.02.2018
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert - dokument 26.08.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Draga (DPŠ-29 LN) - dokument 17.05.2017
 Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2017 - dokument 29.12.2016
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Šentrupert za leto 2017 - dokument 09.12.2017
1  2  ... 23  24 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si