RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠKOCJAN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Škocjan - dokument 13.10.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Škocjan - dokument 15.12.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Škocjan - dokument 23.10.2015
 Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti - dokument 03.09.2004
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Škocjan - dokument 11.08.2018
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Hrastulje II« - dokument 28.07.2018
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan - dokument 03.03.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega jedra Škocjana - dokument 11.11.2017
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škocjan - dokument 26.08.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hrastulje II - dokument 15.10.2016
1  2  ... 35  36 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si