RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠKOFJA LOKA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Škofja Loka (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 24.01.2013
 Statut Občine Škofja Loka - dokument 08.05.2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofja Loka - dokument 22.01.2013
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 19.11.2005
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka – uradno prečiščeno besedilo - dokument 12.11.2013
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka - dokument 08.10.2011
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka - dokument 12.11.2013
 Poslovnik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Škofja Loka - dokument 10.05.1997
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Škofja Loka - dokument 21.06.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka - dokument 28.12.2006
 Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo) - dokument 12.09.2005
 Akt o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš - dokument 27.08.2000
Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš - dokument 20.07.2002
1  2  ... 72  73 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si