RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠKOFJA LOKA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Škofja Loka - dokument 08.05.2010
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 19.11.2005
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠK-42/01 v Škofji Loki – 1. faza - dokument 25.06.2016
 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škofja Loka - dokument 03.10.2015
 Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči - dokument 27.07.2015
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofja Loka - dokument 07.07.2015
 Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v Občini Škofja Loka - dokument 01.07.2015
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« - dokument 23.06.2015
 Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 - dokument 14.02.2015
 Odlok o imenovanju ulice Nad Plevno - dokument 19.04.2014
1  2  ... 72  73 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si