RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠKOFLJICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Škofljica - dokument 23.01.2010
Dopolnitev Statuta Občine Škofljica - dokument 14.12.2010
 Statutarni sklep - dokument 20.04.1996
Spremembe statutarnega sklepa (Škofljica) - dokument 07.06.1997
 Poslovnik občinskega sveta - dokument 23.01.2010
Dopolnitve Poslovnika občinskega sveta - dokument 14.12.2010
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica - dokument 04.08.2007
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
 Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. - dokument 28.07.2004
Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. - dokument 07.06.2008
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavški hrib - dokument 04.06.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitve obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v Občini Škofljica - dokument 28.05.2022
 Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2022 - dokument 31.12.2020
Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2022 - dokument 14.05.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2022 - dokument 25.12.2021
 Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2017 - dokument 30.06.2018
1  2  ... 39  40 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si