RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠKOFLJICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Škofljica - dokument 23.01.2010
 Statutarni sklep - dokument 20.04.1996
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti patronažne službe na območju Občine Škofljica - dokument 30.06.2023
 Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2023 - dokument 25.02.2023
 Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Škofljica - dokument 25.06.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škofljica - dokument 25.06.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtno podjetniška cona Škofljica« - dokument 25.06.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavški hrib - dokument 04.06.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitve obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v Občini Škofljica - dokument 28.05.2022
 Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica - dokument 07.04.2022
1  2  ... 42  43 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si