RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠMARJEŠKE TOPLICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šmarješke Toplice - dokument 31.03.2018
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice - dokument 05.05.2018
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Šmarješke Toplice - dokument 31.03.2018
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarješke Toplice - dokument 07.07.2018
 Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice - dokument 07.07.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmarjeta - dokument 30.06.2018
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice - dokument 16.06.2018
 Odlok o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice - dokument 31.03.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko-počitniško naselje Nad Prinovcem 2 - dokument 12.01.2018
1  2  ... 26  27 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si